Tarieven

De prijsvorming hangt af van een aantal punten zoals bijvoorbeeld het soort beheer en uw specifieke wensen. Eventueel hebben de aard, staat en omvang van het vastgoed invloed op de prijsvorming.

Onder huuropbrengst wordt in dit verband verstaan het totaal van de door huurder(s), pachter(s) of andere gebruiker(s) betaalde bedragen voor enkel het genot van het onroerend goed, exclusief eventuele omzetbelasting.

Wanneer het gaat om beheer van meerdere objecten maken wij op maat voor u een beheerovereenkomst waarbij rekening gehouden wordt met hiertoe specifiek benodigde kennis en dienstverlening.

Op de overeenkomsten die u met Naber Vastgoedbeheer aangaat, zijn de algemene voorwaarden van Naber Vastgoedbeheer van toepassing.

Persoonlijk

Maatwerk op basis van uw
persoonlijke wensen.

Transparant

Korte lijnen en direct contact.

Tijdbesparend

U weet hoe het ervoor staat,
voor u erom vraagt.

%


Woonruimte

%


Winkelruimte

%


Bedrijfsruimte

%


Opslagruimte