Vastgoedbeheer

Een van de redenen om uw object(en) in beheer te geven is ontzorgen. Naber Vastgoedbeheer verzorgd korte lijnen en weet wat er speelt.

Middels een vrijblijvend kennismakingsgesprek verzorgen wij passend maatwerk aan de hand van uw persoonlijke wensen. Binnen onze beheer software verzorgen wij een duidelijke opname en verwerking van uw objecten, uw huurders en (eventuele) leveranciers. Middels uw persoonlijk eigenaar portaal beschikt u 24/7 over inzage in alle relevante zaken met betrekking tot uw vastgoed.

  Administratief beheer

 • Registreren huurders- en gebruikersgegevens
 • Digitale verwerking van de (huur)overeenkomsten
 • Bewaken waarborgsom of bankgarantie
 • Bewaken van begin- en eindinspecties
 • Bewaken van sleutelverklaringen
 • Opstellen en bewaken Huishoudelijk Reglement
 • Opstellen en bewaken inventarisatielijst
 • Aan- en afmelden nutsbedrijven
 • Verzorgen maandelijkse huurafrekening aan eigenaar

  Financieel beheer

 • Innen huurpenningen en bijkomende kosten
 • Huurfacturen aan huurders verzenden (zakelijk)
 • Herinneren en aanmanen (huur)achterstanden
 • Verrichten van betalingen in opdracht van eigenaar
 • Doorvoeren huurverhoging met schriftelijke kennisgeving
 • Controle op ingediende facturen
 • Verrekenen van reparaties en onderhoud
 • Opstellen en verwerken eindafrekening
 • Afwikkeling waarborgsom of bankgarantie

  Commercieel beheer

 • De ondertekening van overeenkomsten verzorgen
 • Overdracht toegangsmiddelen met sleutelverklaring
 • Contact onderhouden met de huurder(s)
 • Het in standhouden van een optimaal huurgenot
 • Controle op de contractuele overeenkomsten
 • Service bij klachten en reparaties
 • Goede communicatie voor en tijdens inspecties
 • Getekend inspectierapport met fotorapportage

  Technisch beheer

 • Vakmensen bij inspecties en onderhoud
 • Op stellen van de meerjarenonderhoudsplanning
 • Controle op de meerjarenonderhoudsplanning
 • Adviseren over onderhoud en uitvoering
 • Offerteaanvraag en opdrachtverstrekking
 • Toezicht op de uitvoering en verzorgen van de oplevering
 • Uitbrengen van onderhoudsvoorstellen
 • Co├Ârdineren van onderhoudswerkzaamheden
 • Verrichten van inspecties bij calamiteiten of klachten