Voordelen vastgoedbeheer

Uw onroerend goed moet inkomsten genereren en daarbij zo min mogelijk zorgen opleveren. Besteedt u het vastgoedbeheer uit, is dat exact wat u krijgt: maximale inkomsten en minimale tijd en zorgen. Het beheer van uw onroerend goed is bij Naber Vastgoedbeheer maatwerk. Wij gaan te werk volgens uw wensen. Bekijk de voordelen.

Naber Vastgoedbeheer denkt met u mee over:

 • Maatwerk Vastgoedbeheer
 • De verhuurbaarheid van uw vastgoed
 • Wisselen van huurder
 • Huurprijzen en de berekening hiervan
 • Huurprijzen vaststellen
 • Juridische vraagstukken
 • Bouwkundige vraagstukken
 • Keuringen, inspecties en onderhoud

  Administratief beheer

 • Registreren van huurders- en gebruikersgegevens
 • De digitale verwerking van (huur)overeenkomsten
 • Bewaken van de waarborgsom of bankgarantie
 • Bewaken van begin- en eindinspecties
 • Bewaken van de sleutelverklaring
 • Opstellen en bewaken van het Huishoudelijk Reglement
 • Opstellen en bewaken van de inventarisatielijst
 • De aan- en afmelding van nutsbedrijven regelen
 • Verzorgen maandelijkse huurafrekening aan de eigenaar

  Financieel beheer

 • Innen van de huurpenningen en bijkomende kosten
 • De huurfacturen aan huurders verzenden (zakelijk)
 • Herinneringen en aanmaningen bij (huur)achterstanden
 • Verrichten van betalingen in opdracht van de eigenaar
 • Doorvoeren huurverhoging met schriftelijke kennisgeving
 • Controleren van ingediende facturen
 • Verrekenen van reparaties en onderhoud
 • Opstellen en verwerken van de eindafrekening
 • De afwikkeling van de waarborgsom of bankgarantie

  Commercieel beheer

 • Verzorgen van de ondertekening van overeenkomsten
 • Overdracht van toegangsmiddelen met sleutelverklaring
 • Contact onderhouden met huurder(s)
 • Het in standhouden van een optimaal huurgenot
 • De controle op de contractuele overeenkomsten
 • Service bij klachten en reparaties inschakelen
 • Goede communicatie voor en tijdens inspecties
 • Getekend inspectierapport met fotorapportage

  Technisch beheer

 • Vakmensen inschakelen bij inspecties en onderhoud
 • Opstellen van de meerjarenonderhoudsplanning
 • Controleren van de meerjarenonderhoudsplanning
 • Adviseren over onderhoud en uitvoering
 • Offerteaanvraag en opdrachtverstrekking regelen
 • Toezicht op de uitvoering en verzorgen van de oplevering
 • Uitbrengen van onderhoudsvoorstellen
 • Coördineren van onderhoudswerkzaamheden
 • Verrichten van inspecties bij calamiteiten of klachten

Kies voor minimale zorgen en maximaal rendement met vastgoedbeheer.

Persoonlijk contact

Uw onroerend goed en uw wensen vragen om maatwerk. Legt u het vastgoedbeheer bij Naber, dan heeft u altijd één vast aanspreekpunt. Uw eigen vastgoedbeheerder is altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken omtrent uw onroerend goed. Geen vraag blijft onbeantwoord, geen probleem onopgelost. We bewaken uw portefeuille, realiseren een pakkende aanpak bij problemen en voorkomen leegstand. En met toegang tot uw eigen portaal heeft u altijd inzicht in uw vastgoed.

Persoonlijk

Maatwerk op basis van uw
persoonlijke wensen.

Transparant

Korte lijnen en direct contact.

Tijdbesparend

U weet hoe het ervoor staat,
voor u erom vraagt.

Over onze tarieven

Net zoals onze service maatwerk is, zijn onze tarieven dat ook. Ons tarief hangt af van een aantal factoren die we vooraf met u bespreken. Zo spelen het soort beheer en uw specifieke wensen mee. En ook de aard, omvang en de staat van het vastgoed kunnen bepalend zijn in de prijsvorming. Legt u het beheer van meerdere objecten bij ons, dan houden we daar rekening mee in de prijs. Naber Vastgoedbeheer werkt op basis van no cure no pay. De maximale omzet is voor u!

Belastingvoordeel met vastgoedbeheer

Het doel van uw vastgoedinvestering, is rendement behalen. Het is zonde als dat door belasting verminderd. Kiest u voor vastgoedbeheer, dan voorkomt u dat uw inkomsten uit vastgoed in box 1 terechtkomen in plaats van box 3. Dat betekent dat u minder belasting betaalt over de huurinkomsten.

Wanneer u zelf zaken als de administratie doet, huurovereenkomsten opstelt, advertenties plaatst, betalingen verricht of inspecties doet, kan de belasting de geïnde huur zien als inkomsten uit werkzaamheden. Dit valt altijd onder box 1. Besteedt u deze zaken uit aan een vastgoedbeheerder, doet u niet tot nauwelijks werkzaamheden voor het inkomen. De huurinkomsten blijven zo in box 3 wat u belastingvoordeel oplevert.

%


Woonruimte

%


Winkelruimte

%


Bedrijfsruimte

%


Opslagruimte